30.11.2019: Madame Baheux

05.10.2019: Frollein Smilla

20.07.2019: Electro Deluxe (MIA 2019)

20.07.2019: Ana Popovic (MIA 2019)

20.07.2019: Sari Schorr (MIA 2019)

19.07.2019: Botticelli Baby (MIA 2019)